miercuri, 21 martie 2018

Filiala S.N.L.P. Bacau se alătură sindicatelor PUBLISIND și FSSP în denunțul împotriva abuzurilor BAGR

Astăzi 21.03.2018, am sesizat  conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la încălcarea drepturilor membrilor noștri de sindicat , de către Cătălin LUNCAȘU, director la Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații, mai precis de  nerespectarea prevederile art. 7, alin. 1 din Anexa 4 – funcționarul public cu statut special să aibă posibilitatea să opteze, individual, pentru orice articol din compunerea uniformei de serviciu și nu pe loturi, așa cum solicita directorul BAGR. 
Practic domnul director BAGR Cătălin Luncașu ,prin adresa nr. T/23013 din 13.03.2018, a dispus că echiparea se va face fără a exista opțiuni singulare pentru un produs ,ci pentru toate produsele din lotul respectiv, chiar dacă acel salariat nu are nevoie de toate articolele din acel lot, ci doar de un singur articol.

Ca urmare a acestui fapt, care de altfel ne-a fost adus la cunoștință și de o parte din membrii filialei noastre sindicale, am înaintat către conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor , adresa înregistrată sub numărul 24/21.03.2018, prin care am sesizat aspectele de mai sus, precum și încălcarea drepturilor membrilor noștri de sindicat, după cum urmează: Membrii de sindicat pe care-i reprezentăm beneficiază de drepturile  funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, așa cum reies O.M.J. nr. 2908/C/2013, completat prin O.M.J. nr. 167/2016.

Potrivit Anexei 4 – reguli pentru aplicarea normelor de echipare, respectiv la art. 7 alin. 1, funcționarii publici sunt obligați să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, după cum urmează:
a) funcționarii publici încadrați la categoria “echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani” pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei.

Același act normativ, O.M.J. nr. 2908/C/2013, prevede:
- Art. 2, alin. 1 din Ordin: funcționarii publici cu statut special […] au dreptul […] să dețină articole de echipament ce intră în compunerea uniformei;
- Art. 5 din Ordin: articolele de echipament prevăzute în normele de echipare intră în compunerea uniformei;
-    Art. 7 din Ordin: din articolele de echipament se constituie uniforme;
-  Capitolul II, definiții, din Ordin: articole de echipament – totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte;
-    Anexa 4, art. 2: normele de echipament prevăd articole și cantități de echipament și materiale;
-   Anexa 4, art. 7, alin. 2: prin cererile de echipament se pot solicita numai articolele și cantitățile cuprinse în norme
- Anexa 1, Capitolul I, descrierea uniformei și accesoriilor: individualizează fiecare articol și accesoriu ce compune o uniformă, sens în care exemplificăm cu cele menționate la Secțiunea 3 uniforma de serviciu, cu trimitere la adresa BAGR:

  •     tricoul este indicat ca articol separat la 35;
  •     bocancii sunt indicati ca articol separat la 39;
  •     pantofii sunt indicati ca articol separat la 40;
-   Anexa 2, Norme pentru asigurarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor și accesoriilor acestora.„

De asemenea ,prin aceeași sesizare am solicitat întreprinderea demersurilor necesare pentru respectarea OMJ 2908/C/2013 de către directorul BAGR, precum și respectarea dreptului salariaților și implicit al membrilor noștri de sindicat, de a opta, individual pentru orice articol din compunerea uniformei și nu pe loturi așa cum se solicită în adresa amintită mai sus.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu