marți, 19 iunie 2018

Nepăsarea și condițiile mizere de muncă încă tronează la Bacău

Așa cum știți Filiala SNLP Bacău a militat mereu pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă atât ale membrilor săi cât a colegilor ce desfășoară diverse activități în Penitenciarul Bacău.
De aceea nu putem accepta și nu vom accepta niciodată condițiile mizere subumane în care unii dintre colegii noștri își desfășoară activitatea specifica.
De această dată este vorba de condițiile mizere în care colegii dumneavoastră care execută serviciul de pază la obiectivul preluat de la MapN, în localitatea Secuieni, județul Neamț.
Deși atât aceștia , cât și noi ca organizație sindicală de la începutul anului am solicitat reparații, respectiv izolarea acoperișului clădirii în care colegii noștri își fac serviciul și au cazarmamentul, înaintând conducerii Penitenciarului Bacău, referate de necesitate, pînă la această dată nu s-a făcut nimic în această locație.
Mai mult, foarte multe reparații și igienizări în această locație au fost făcute de colegii noștri care lucrează aici pe banii și pe munca lor.
De aceea nu considerăm normală atitudinea sfidătoare și nepăsătoare la condițiile mizere în care unii dintre noi ne desfășurăm activitatea a unei părți din conducerea Penitenciarului Bacău,  cu atât mai mult cu cât la începutul acestui an am avut discuții cu privire la situația din această locație.
Condițiile mizere din clădirea unde își desfășoară activitatea colegii noștri sunt mai mult decât mizere: mucegaiuri pe tavan și pereți, urme ale infiltratiiilor ale apei din tavan,termite precum și alte zeci de insecte târâtoare sau zburătoare prezente aici, plus căderea tencuielii în diverse locuri.
Toate acestea au pus și încă pun sănătate și viața celor care lucrează aici, intr-un pericol iminent .
De aceea, cu titlu imediat vom solicita luarea masurilor urgente pentru remedierea situației, în caz contrar ne vom adresa organelor abilitate și vom da publicității întreaga situație de aici .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu